Medicos
Medicos więcej
Chirurgia naczyń

Leczenie zylaków lsereowe EVLT (w tym dwie wizyty kontrolne) - Jedna kończyna.   W cenie zabiegu do 3 obliteracji  pozabiegowych

3500 zł

Leczenie zylaków lsereowe EVLT (w tym dwie wizyty kontrolne) - Dwie kończyny jednorazowo. W cenie zabiegu do 3 obliteracji pozabiegowych

6000 zł

Obliteracja żylaków za pierwszą i drugą w ciągu trapeutycznym

500 zł

za trzecią

300 zł

Wizyta u Prof. Tomasza Zubilewicza

150 zł

Wizyta u dr hab. Piotra Terleckiego

150 zł

Wizyta u dr Adama Skwarzyńskiego

120 zł

Wizyta z USG jednej kończyny

170 zł

Wizyta z USG obu kończyn

220 zł

 

Cennik badań USG

USG Doppler żył lub tętnic jednej kończyny

100 zł

USG Doppler żył i tętnic jednej kończyny

200 zł

USG Doppler żył lub tętnic obu kończyn

150 zł

USG Doppler żył i tętnic obu kończyn

300 zł

USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych

100 zł

USG Doppler tętnic biodrowych i aorty

100 zł

USG Doppler pnia trzewnego i tętnic nerkowych

150 zł

Oba ostatnie badania wymagaję przygotowania przewodu pokarmowego i bycia na czczo