Medicos
Medicos więcej
MODUŁ I - Diagnostyka zaburzeń mikcji u kobiet

Szkolenie odbywa się pod patronatem firmy + PHARMA POLSKA SP. Z O.O.

 

Moduł I: Diagnostyka zaburzeń mikcji u kobiet

Termin: 3-5 czerwiec 2013r

Liczba kursantów 25

 

Kadra szkoleniowa

Kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. n. med. Tomasz Rechberger

Instruktorzy i wykładowcy:

dr n. med. Lidia Skobejko-Włodarska

dr n. med. Radosław Starownik

dr n. med. Michał Bogusiewicz

dr n. med. Katarzyna Jankiewicz

dr n. med. Maciej Kisiel

lek. med. Paweł Szalecki

mgr Jan Namysł

 

Dzień I

Godzina 12.00

Wykłady

1. Metody oceny zaburzeń mikcji u kobiet. Ocena statyki narządu rodnego i czynności mięśni dna miednicy - rola badania fizykalnego – Tomasz Rechberger

2. Rola USG w diagnostyce zaburzeń mikcji u kobiet – Michał Bogusiewicz

3. Podstawy wykonywania badania urodynamicznego. Wyposażenie pracowni, sprzęt, przygotowanie do badania, wskazania do badania u kobiet, rola pielęgniarki i lekarza – Radosław Starownik

 

Godzina 13.00

Zajęcia praktyczne z instruktorami

1. Ocena statyki narządu rodnego i czynności mięśni dna miednicy – badanie ginekologiczne dla urologów, próby kaszlowe i wysiłkowe, ocena położenia szyi pęcherza za pomocą USG,

2. Wykonywanie badań urodynamicznych w grupach 5 osobowych (20 badań dziennie) z omówieniem badania na żywo przez instruktora.

Godzina 17.00

Omówienie przypadków, dyskusja


Dzień II

Godzina 9.30

Wykłady

1. Nietrzymanie moczu u kobiet-definicja, przyczyny, epidemiologia. Jak i kto powinien diagnozować? - Radosław Starownik

2. Pęcherz nadreaktywny - definicja, przyczyny, epidemiologia. Jak i kto powinien diagnozować? - Lidia Skobejko-Włodarska

3. Rola mięśni dna miednicy w kontynencji. Nowoczesne metody oceny stanu mięśni dna miednicy - EMG oraz inne testy ,,sprzętowe”. Jak wykonywać i interpretować wyniki?- Jan Namysł

Godzina 10.30

Zajęcia praktyczne z instruktorami

1. Ocena statyki narządu rodnego i czynności mięśni dna miednicy – badanie ginekologiczne dla urologów, próby kaszlowe i wysiłkowe, ocena położenia szyi pęcherza za pomocą USG.

2. Ocena stanu czynnościowego mięśni dna miednicy za pomocą EMG.

3. Wykonywanie badań urodynamicznych w grupach 5 osobowych (20 badań dziennie) z omówieniem badania na żywo przez instruktora.

Godzina 16.00

Omówienie przypadków, dyskusja


Dzień III

Godzina 9.30

Wykłady

1. Badanie urodynamiczne - Tips &Tricks. Jak ułatwić sobie badanie? Jak zmniejszyć koszty badania? – Maciej Kisiel

2. Pułapki i artefakty w trakcie badania oraz w interpretacji wyniku - Maciej Kisiel

Godzina 10.30

Zajęcia praktyczne z instruktorami

1. Ocena statyki narządu rodnego i czynności mięśni dna miednicy – badanie ginekologiczne dla urologów, próby kaszlowe i wysiłkowe, ocena położenia szyi pęcherza za pomocą USG.

2. Ocena stanu czynnościowego mięśni dna miednicy za pomocą EMG

3. Wykonywanie badań urodynamicznych w grupach 5 osobowych ( 20 badań dziennie) z omówieniem badania na żywo przez instruktora.

Godzina 16.00

Omówienie przypadków, dyskusja

Zakończenie kursu


Uczestnicy kursu otrzymają 12 pkt. szkoleniowych w systemie CME-CPD (EU-ACME) oraz 22 pkt. edukacyjne w systemie szkolenia ustawicznego lekarzy.

UWAGA!!!!

W tym terminie brak miejsc szkoleniowych. Proszę obserwować naszą stronę. Kursy będą powtarzane.