Medicos
Medicos więcej
TRUS i biopsja gruczołu krokowego

TRUS i biopsja gruczołu krokowego - kurs praktyczny

Termin: 10-12 czerwiec 2013r

Max liczba uczestników: 25

 


Kadra szkoleniowa

Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Janusz Tyloch

Instruktorzy i wykładowcy:

dr Waldemar Białek

dr n.med. Maciej Kisiel

dr Beata Szerstobitow

dr Marzena Stachurska – Bąbol

dr hab. n.med. Agnieszka Korolczuk

 

Dzień I

godz. 11.00

Wykłady

1. Anatomia ultrasonograficzna stercza oraz narządów sąsiadujących w TRUS – Janusz Tyloch 2. TRUS- podstawy, wskazania, korzyści, ograniczenia metody - Waldemar Białek

3. TRUS – standard wykonywania i opisu badania - Beata Szerstobitow

godz. 12.00

Zajęcia praktyczne z instruktorami

Zajęcia praktyczne w grupach 5-osobowych z instruktorem: samodzielne wykonywanie TRUS i biopsji stercza przez uczestników

godz. 16.00

Omówienie przypadków i dyskusja

 

Dzień II

godz. 9.00

Wykłady

1. Rodzaje sond transrektalnych, igły TRU CUT zalety i ograniczenia - Beata Szerstobitow

2. Wskazania, przygotowanie do biopsji, rodzaje biopsji, schematy biopsji, powikłania po biopsji stercza – Maciej Kisiel

3. Znieczulenie do biopsji stercza, rebiopsje – do ilu razy sztuka? Kiedy odstąpić od biopsji stercza – Waldemar Białek

godz. 10.00

Zajęcia praktyczne z instruktorami

Zajęcia praktyczne w grupach 5-osobowych z instruktorem: samodzielne wykonywanie TRUS i biopsji stercza przez uczestników

godz. 16.00

Omówienie przypadków i dyskusja

 

Dzień III

godz. 9.00

Wykłady

1. Nowoczesne metody obrazowania stercza i narządów sąsiednich – histoscaning, elastografia statyczna i dynamiczna, ultrasonografia 3D – Waldemar Białek

2. Najczęstsze schorzenia rozpoznawane w TRUS- prezentacja przypadków – Janusz Tyloch

3. TRUS po zabiegach urologicznych, trudności w interpretacji – Beata Szerstobitow

4. Biopsja stercza – punkt widzenia patomorfologa – Agnieszka Korolczuk

godz. 10.30

Zajęcia praktyczne z instruktorami

Zajęcia praktyczne w grupach 5-osobowych z instruktorem: samodzielne wykonywanie TRUS i biopsji stercza przez uczestników

godz. 16.00

Omówienie przypadków i dyskusja.

Zakończenie kursu


Uczestnicy kursu otrzymają 12 pkt. szkoleniowych w systemie CME-CPD (EU-ACME) oraz 22 pkt. edukacyjne w systemie szkolenia ustawicznego lekarzy.

 

W sprawie udziału w kursie proszę kontaktować się z Pawłem Iberszerem tel. 601 81 34 54