Rejestracja : 81 740 84 20, 22

Gab. Stomatologii: 81 740 84 21

ul. Onyksowa 12

20-582 Lublin

PN - PT 8:00 - 20:00

Sob. 8:00 - 14:00

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACL)

➡ OPIS I FUNKCJE ACL

Więzadło krzyżowe przednie (ACL ang. anterior cruciate ligament) należy do stabilizatorów biernych stawu kolanowego. Główną funkcją tej struktury jest stabilizacja rotacyjna oraz w płaszczyźnie strzałkowej, którą nadaje wraz z właściwie napiętym więzadłem krzyżowym tylnym (PCL). Tylko anatomiczna rekonstrukcja pozwala odtworzyć prawidłową funkcję stawu.

➡ ZERWANIE ACL I OBJAWY

Do zerwania więzadła krzyżowego przedniego dochodzi najczęściej podczas aktywności sportowej. ACL niemal w każdym przypadku wymaga procedury operacyjnej. ciężkiemu urazowi może towarzyszyć zerwanie więzadła przednio-bocznego (ALL). 

Jednym z objawów zerwania ACL jest często opisywany przez chorych charakterystyczny „trzask”  słyszalny podczas samego urazu. Nie zawsze jednak bezpośrednio po urazie kolano ulega natychmiastowej dysfunkcji. Często dopiero z opóźnieniem kilkugodzinnym a nawet kilkudniowym pojawia się obrzęk, wysięk do jamy stawowej, ograniczenie ruchomości i funkcji kończyny

Chorzy z zadawnionym uszkodzeniem ACL jako dominujący objaw opisują uczucie „uciekania kolana” co potwierdza niestabilność rotacyjną stawu. W określonym położeniu stawu, najczęściej w błahych okolicznościach, dochodzi do podwichnięcia i okresowej niewydolności kolana. Takie sytuacje niestety zagrażają wtórnym uszkodzeniom innych struktur wewnątrzstawowych takich jak łąkotki czy chrząstka stawowa. 

 

➡ DIAGNOSTYKA

Pieczołowicie zebrany wywiad w zakresie mechanizmu urazu, jak i wnikliwe badanie  kliniczne pozwala na postawienie wstępnej diagnozy i właściwe zaplanowanie diagnostyki celem potwierdzenia zerwania ACL. Podstawowymi testami klinicznymi pozwalającymi na stwierdzenie uszkodzenia ACL są test Lachman’a oraz Pivot-shift.

 

Najskuteczniejszym narzędziem diagnostycznym pozwalającym potwierdzić uszkodzenie ACL jest rezonans magnetyczny (MRI). Należy podkreślić, iż w okresie okołourazowym standardowym postępowaniem jest wykonanie klasycznych rentgenogramów w projekcjach AP i bocznej, celem wykluczenia uszkodzeń kostnych. Nierzadko bowiem poza uszkodzeniami tkanek miękkich dochodzi do różnego rodzaju złamań. Pomocniczym badaniem w diagnostyce uszkodzeń stawu kolanowego jest badanie USG. Niestety jest to badanie wysoce subiektywne i tylko w rękach doświadczonego ultrasonografisty posiada istotną wartość diagnostyczną.

➡ LECZENIE

Do leczenia większości uszkodzeń wewnątrzstawowych kolana wykorzystuje się techniki artroskopowe. Dzięki endoskopii stawów możliwe jest obecnie przeprowadzenie rekonstrukcji więzadeł (ACL, PCL) naprawy lub usunięcia łąkotek, jak i zaopatrzenia ubytków chrzęstnych. 

Z uwagi na budowę anatomiczną, przy uszkodzeniach ACL najwłaściwszym postępowaniem jest leczenie operacyjne. W zależności od czasu jaki upłynął od urazu możliwe są dwa rodzaje zabiegów:

    • Do 6 tygodni od urazu – wobec świeżych uszkodzeń istnieje możliwość wykonania podszycia ACL z wykorzystaniem specjalistycznych technik artroskopowych oraz założenia wewnętrznego szynowania („internal breacing”). Takie rozwiązanie pozwala na odtworzenie ciągłości własnego więzadła i przywróceniu pełnej propriocepcji (czucia głębokiego) stawu. Niestety opisana procedura możliwa jest do wykonania do 6 tyg od urazu. Po upływie tego czasu więzadło ulega zniszczeniom uniemożliwiającym jego podszycie. 
    • Powyżej 6 tygodni od urazu – pierwotna rekonstrukcja z użyciem własnych tkanek (autograftów) lub pochodzących z banków tkanek (allograftów). Wybór przeszczepu więzadła zależy od warunków anatomicznych, rozciągliwości tkanek jak i oczekiwań w zakresie aktywności sportowej chorego. Możliwe jest wykorzystanie ścięgien mięśni półścięgnistego i smukłego, ścięgna mięśnia czworogłowego uda wraz z bloczkiem kostnym wyciętym z rzepki, więzadła rzepki wraz z bloczkami kostnymi pobranymi z rzepki i guzowatości kości piszczelowej (BTB).  Bez względu na wybór przeszczepu każda rekonstrukcja ACL wymaga rozwiercenia kanałów kostnych w kości udowej i piszczelowej, których ujścia zlokalizowane są w miejscu anatomicznych przyczepów więzadła. Do stabilizacji przeszczepu najczęściej wykorzystuje się płytki tytanowe z pętlami wzmocnionych nici tzw. endobutton’ów i śrub interferencyjnych (biowchłanialnych lub tytanowych).

➡ OPIS ZABIEGU

Przeprowadzenie zabiegu operacyjnego jest możliwe w znieczuleniu ogólnym lub podpajęczynówkowym. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest wykonanie innego rodzaju znieczulenia. Do znieczulenia chorego wymagane są badania krwi w zakresie podstawowych parametrów (morfologia, układ krzepnięcia, elektrolity, CRP), jak i oznaczenie aktualnej grupy krwi (potwierdzonej), EKG oraz rentgenogramu klatki piersiowej. W sytuacji, kiedy chory posiada stwierdzone inne choroby (np. tarczycy, wątroby, nerek czy układu krążenia) o dodatkowych badaniach przed operacją decyduje lekarz prowadzący. 

Artroskopia stawu kolanowego wymaga wykonania minimum 2 nacięć punktowych skóry poniżej rzepki. Jedno dla wprowadzenia optyki drugie dla narzędzi dzięki, którym możliwe jest przeprowadzenie napraw wewnątrz stawu. Podczas samego zabiegu oceniane są wszystkie struktury wewnątrzstawowe zarówno w kwestii potencjalnych uszkodzeń, kondycji tkanek jak i stabilności. Nadrzędną zasadą przyświecającą podczas uszkodzeń stawu kolanowego jest zaopatrzenie możliwie wszystkich uszkodzeń struktur stawowych podczas jednej operacji. Niestety nierzadko konieczne jest leczenie rekonstrukcyjne wieloetapowe.

➡ POSTĘPOWANIE POOPERACYJNE

Po zabiegu chory pozostaje pod opieką pielęgniarską oraz lekarza dyżurnego. W pierwszej dobie po operacji chory jest pionizowany, nauczany poruszania się o kulach w zaopatrzeniu w ortezę stawu kolanowego, jeżeli takowa jest wymagana. O zastosowaniu wspomnianego unieruchomienia decyduje lekarz prowadzący, a decyzja podyktowana jest rodzajem wykonanego zabiegu. Rehabilitacja jest indywidualnie planowana w zależności od stanu miejscowego stawu kolanowego, zakresu ruchomości oraz odczuwania bólu przez samego chorego. W trakcie wizyt pooperacyjnych lekarz prowadzący decyduje o rodzaju ćwiczeń, okresie unieruchomienia kończyny, jak i terminie rozpoczęcia rehabilitacji. 

Opracował: dr n. med. Paweł Polak

 

Zastrzeżenie

Informacje podane na stronie mają charakter poglądowy i nie mają na celu wyczerpujące opisanie urazu ani procedury. Za każdym razem należy zasięgnąć opinii lekarza specjalisty.

CENA ZABIEGU
8500 PLN
209,67 PLN *
wysokość raty / miesięcznie

Telefon WYŁĄCZNIE dla
zabiegów prywatnych

+48 515 131 010

mkd-team-image
dr n. med. Tomasz Kleczkowski
Specjalista z zakresu Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
mkd-team-image
dr n. med. Paweł Polak
Specjalista z zakresu Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Umów wizytę do ortopedy

* Informacja o RRSO

Reprezentatywny przykład w ramach kampanii promocyjnej od dnia 18.02.2020r.: kwota pożyczki 8500 zł; 60 rat miesięcznych w kwocie 199,99 każda; oprocentowanie stałe 0%; całkowita kwota do spłaty: 11988 zł; całkowity koszt pożyczki: 3888 (w tym: prowizja 3888 zł); rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 18,15%. Udzielenie finansowania uzależnione jest od pozytywnego wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy Wyliczenie zostało przygotowane na dzień 18.02.2020 r. Dla innych parametrów pożyczki wartość RRSO może być inna. Kwota i warunki pożyczki uzależnione są od Twojej indywidualnej zdolności i oceny historii kredytowej. Skontaktuj się z naszymi konsultantami, aby bezpłatnie otrzymać ofertę.