Rejestracja ogólna: 81 740 84 20, 22
Stomatologiczna: 81 740 84 21, 508 148 749
Rezonans magnetyczny: 81 740 84 23, 797 002 484
ul. Onyksowa 12
20-582 Lublin

Dr  Piotr Gawlik Specjalista chirurgii ogólnej, chirurgia onkologiczna, rekonstrukcyjna i estetyczna

Dr Piotr Gawlik
Specjalista chirurgii ogólnej, zajmuję się chirurgia onkologiczna, rekonstrukcyjna i estetyczna.

Dr Piotr Gawlik specjalizuje się w chirurgii jamy brzusznej głównie onkologicznej, chirurgii odtwórczej i rekonstrukcyjnej, posiada doświadczenie w zakresie mikrochirurgii i chirurgii ręki. Zajmuje się również zabiegami estetycznymi od kilku lat. W 2012 roku ukończył studia na Wydziale Lekarskim z Odziałem Stomatologii i Odziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jako absolwent otrzymał wyróżnienie przyznane przez Prorektora ds. Studenckich oraz Dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za „aktywność, inwencję i osiągnięcia związane z pracą na rzecz Uczelni”. Dwukrotne otrzymał stypendium naukowe w ramach którego odbywał praktyki w Szwecji w : Goteborg University Hospital, oraz Varberg Hospital.

Swoją karierę w dziedzinie chirurgii rekonstrukcyjnej zaczynał we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w Łęcznej pod okiem konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii plastycznej prof. Jerzego Strużyny. Następnie w ramach pracy w Oddziale Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej COZL poszerzał swoją wiedzę i umiejętności w mikrochirurgii i chirurgii ręki. Był również członkiem zespołu replantacyjnego i pełnił z powodzeniem dyżury replantacyjne w ramach WCLO. W 2015r odbył kilkumiesięczny staż w wiodącej jednostce w zakresie chirurgii rekonstrukcyjnej u prof. Adama Maciejewskiego w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach. Następnie od 2016r związany z Oddziałem Chirurgii Ogólnej COZL gdzie odbywał specjalizację w zakresie chirurgii ogólnej. Pracował również przez 2 lata jako nauczyciel akademicki w Katedrze Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod kierownictwem Profesora Piotra Paluszkiewicza.

Obecnie pracuje jako asystent w II Oddziale Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Małoinwazyjnej, gdzie wykonuje zabiegi laparoskopowe i otwarte z zakresu chirurgii przewodu pokarmowego i koloproktologii oraz zabiegi odtwórcze i naprawcze. Dr Piotr Gawlik jest autorem i współautorem kilkunastu doniesień zjazdowych i prac naukowych, współorganizatorem i wykładowcą kursów na nieutrwalonych preparatach tkankowych dla lekarzy specjalizacji zabiegowych z zakresu zaopatrywania chirurgicznego i mikrochirurgicznego urazów tkanek miękkich kończyny górnej prowadzonych w Centrum Edukacji Medycznej w Warszawie. Stale uczestniczy w zjazdach, szkoleniach i konferencjach naukowych w kraju jak i za granicą. Otworzył również przewód doktorski. Dr Piotr Gawlik posiada wysoki poziom kultury osobistej, szacunek i empatię do swoich pacjentów .


,,,

Centrum Medyczne Medicos S.A.

ul. Onyksowa 12, 20-582 Lublin
NIP:7122396037 REGON:430975349
KRS:0000476737
BNP Paribas Bank Polska
76 1750 1107 0000 0000 2031 0448

Rejestracja ogólna

81 740 84 20 | 81 740 84 22
rejestracja@cmmedicos.pl

Rejestracja stomatologiczna

81 740 84 21 | 508 148 749

Rejestracja rezonans magnetyczny

81 740 84 23, 797 002 484

Jak do nas dojechać

Komunikacją miejską
Przystanek Granitowa
13,19,31,42,57,152,159
PKP
Stacja Lublin Zachodni

Dołącz do nas

© 2021 Centrum Medyczne Medicos S.A.

Komunikaty dla akcjonariuszye-rejestracja