Rejestracja : 81 740 84 20, 22

Gab. Stomatologii: 81 740 84 21

ul. Onyksowa 12

20-582 Lublin

PN - PT 8:00 - 20:00

Sob. 8:00 - 14:00

Chirurgia stomatologiczna

Wszystkie zabiegi wykonujemy w znieczuleniu miejscowym nasiękowym i przewodowym ,aby ograniczyć do minimum towarzyszący im ból. W zakresie chirurgii stomatologicznej wykonujemy następujące zabiegi:

Ekstrakcja zęba
Wykonujemy w wyjątkowych i ostatecznych wypadkach, gdy dalsze leczenie zęba jest niemożliwe

Resekcja korzenia
Polega na chirurgicznym odsłonięciu wierzchołka korzenia z jednoczesnym usunięciem zmian zapalnych i odpowiednim  zabezpieczeniem korzenia przed ponownym powstaniem stanu zapalnego.

Hemisekcja
Zabieg wykonywany w zębach wielokorzeniowych, gdy nie ma możliwości prawidłowego przeleczenia endodontycznego jednego z korzeni lub przy jednym z nich są zmiany zapalne nie poddające się leczeniu zachowawczemu. Polega na usunięciu połowy zęba wraz z jednym z korzeni, pozostała część zęba zostaje odbudowana protetycznie.

Odsłanianie zębów zatrzymanych celem ściągnięcia ich do łuku zębowego

Korekta przyczepu wędzidełka
Zabieg wykonywany w obrębie tkanek miękkich stosowany w profilaktyce i leczeniu chorób przyzębia.

Plastyka wyrostka zębodołowego
Jest przygotowaniem do protezowania, polega na korzystnym ukształtowaniu podłoża kostnego i błony śluzowej, co umożliwia wykonanie dobrych funkcjonalnie protez .