Rejestracja : 81 740 84 20, 22

Gab. Stomatologii: 81 740 84 21

ul. Onyksowa 12

20-582 Lublin

PN - PT 8:00 - 20:00

Sob. 8:00 - 14:00

Operacje łąkotek

  • artroskopowa abrazja i mikroperforacja (w uszkodzeniach stabilnych, przytorebkowych)
  • artroskopowe usunięcie uszkodzonego fragmentu łąkotki
  • artroskopowa naprawa (szew łąkotki) przy pomocy szwów Ultra FastFix lub Sequence
  • artroskopowa naprawa (szew łąkotki) przy pomocy kotwic
  • artroskopowa plastyka łąkotki bocznej tarczowatej

Łąkotki są włóknisto-chrzęstnymi strukturami, o kształcie półksiężycowatym, ściśle dopasowanym do elipsoidalnych powierzchni stawowych kości udowej oraz do bardziej spłaszczonej powierzchni stawowej kości piszczelowej. Stanowią funkcję swoistego amortyzatora oraz umożliwiają ruch ślizgowy pomiędzy udem a piszczelą. Łąkotka przyśrodkowa jest mniej ruchoma i przez to jest bardziej narażona na uszkodzenia, natomiast łąkotka boczna ma większą możliwość przesuwania się, przez co rzadziej ulega zniszczeniu. Uszkodzenia łękotek kolana mogą być wynikiem urazów skrętnych lub przeciążeń oraz skutkiem powolnego zwyrodnienia. Pierwsza grupa dotyczy młodych osób aktywnych sportowo, chociaż ostre uszkodzenia łąkotek obserwuje się także, u osób w średnim wieku pracujących fizycznie. Druga grupa to uszkodzenia o charakterze przeciążeniowym lub zwyrodnieniowym u osób starszych. Leczenie uszkodzonych łękotek jest chirurgiczne. Wszystkie zabiegi na łąkotkach wykonuje się artroskopowo. Sposób operacyjnego leczenia łękotek zależy od rodzaju uszkodzenia. Decyzję, co do sposobu zaopatrzenia ortopeda często podejmuje podczas zabiegu, jednak po wcześniejszym uzgodnieniu z pacjentem. Zasadą jest oszczędzanie łąkotek. W przypadkach, gdy istnieje konieczność usunięcia ich fragmentów, w stawie pozostawia się możliwie ich największą część. Przeprowadzenie operacji na łąkotce pozwala pacjentowi względnie wcześnie podjąć funkcję kolana i rozpocząć normalną aktywność.