Rejestracja : 81 740 84 20, 22

Gab. Stomatologii: 81 740 84 21

ul. Onyksowa 12

20-582 Lublin

PN - PT 8:00 - 20:00

Sob. 8:00 - 14:00

Przepukliny

Przepukliny powstają w miejscach o obniżonej odporności. Zawartość jamy brzusznaj napierając na takie miejsca powoduje powstanie uwypuklenia w ścianie mięśniowej w które zagłębia się otrzewna, tworząc worek przepuklinowy.  W taki worek mogą dostać się narządy lub ich fragmenty. Do momentu gdy zawartość worka przepuklinowego cofa się samoistnie do jamy brzysznej,  przepuklinę nazywamy wolną lub nieuwięzającą. Nie stanowi ona zagrożenia , a jest jedynie dyskomfortem dla pacjenta. W przypadku gdy zawartość przestaje się cofać , jest obrzęknięta i bolesna mamy wtedy doczynienia z przepukliną uwiężniętą. Jest to bezpośrednie zagrożenie życia i wymaga bezwzględnie pilnej interwencji chirurgicznej. W przypadku niemożności uwolnienia przepukliny jest to wskazanie do pilnej operacji.

Zabieg przepukliny polega na odprowadzeniu jej zawartości do jamy otrzewnej, usunięciu worka przepuklinowego i plastyce wrót przepukliny. Plastkę wrót wykonujemy przez miejscową plastykę tkankami własnymi ,albo wszczepiając siatkę wzmacniającą i zamykającą wrota.

Oba rodzaje zabiegów wykonywane są w C.M. Medicos. Ze względu na specyfikę naszego oddziału chirurgii ogólnej i brak ostrych dyżurów, operujemy tylko przypadki planowe. Przepukliny uwiężnięte winny być operowane natychmiast w szpitalach prowadzących przyjęcia interwencyjne.