Rejestracja : 81 740 84 20, 22

Gab. Stomatologii: 81 740 84 21

ul. Onyksowa 12

20-582 Lublin

PN - PT 8:00 - 20:00

Sob. 8:00 - 14:00

Operacje niestabilności rzepki

  • artroskopowe uwolnienie troczków bocznych rzepki
  • artroskopowa plastyka troczków przyśrodkowych i więzadła pobocznego piszczelowego
  • transpozycja przyśrodkowa dalszego przyczepu więzadła rzepki i plastyka aparatu wyprostnego (przywrócenie prawidłowego toru ruchu rzepki)
  • artroskopowa rekonstrukcja przyśrodkowego więzadła rzepkowo-udowego (MPFL) z użyciem własnego ścięgna ST