Rejestracja ogólna: 81 740 84 20, 22
Stomatologiczna: 81 740 84 21, 508 148 749
Rezonans magnetyczny: 81 740 84 23, 797 002 484
ul. Onyksowa 12
20-582 Lublin

Prof. ucz. dr hab. n. med. Andrzej Wróbel spec. ginekolog-położnik, spec. ginekolog-onkolog

Profesor Andrzej Wróbel pracuje na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz w II Katedrze i Klinice Ginekologii w szpitalu SPSK nr 4 w Lublinie.

Posiadane dyplomy, stopnie naukowe

  • Dyplom lekarza medycyny, 1996 r., Wydział Lekarski, Akademia Medyczna im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie (obecnie Uniwersytet Medyczny w Lublinie),
  • Dyplom specjalisty I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii, 2000 r., Państwowa Komisja Egzaminacyjna, Centrum Egzaminów Medycznych,
  • Stopień naukowy doktora nauk medycznych, 30.04.2002 r., nadany uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie. Praca wykonana w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej. Tytuł pracy: „Ocena wpływu glikokortykosteroidu na działanie agonistów receptorów dopaminowych”; promotor: Prof. dr hab. n. med. Iwona Żebrowska – Łupina,
  • Dyplom specjalisty II stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii, 2007 r., Państwowa Komisja Egzaminacyjna, Centrum Egzaminów Medycznych,
  • Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych, 27.10.2016 r., nadany uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie. Tytuł osiągnięcia naukowego: „Cykl publikacji dotyczących etiopatogenezy i leczenia zaburzeń  funkcjonowania dolnych dróg moczowych (LUTS) ze szczególnym uwzględnieniem zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB)”.
  • Dyplom specjalisty w dziedzinie ginekologii onkologicznej, 03.11.2020 r., Państwowa Komisja Egzaminacyjna, Centrum Egzaminów Medycznych.

Zabiegi prywatne oraz w ramach kontraktu z NFZ.
Centrum Medyczne Medicos S.A.

ul. Onyksowa 12, 20-582 Lublin
NIP:7122396037 REGON:430975349
KRS:0000476737
BNP Paribas Bank Polska
76 1750 1107 0000 0000 2031 0448

Rejestracja ogólna

81 740 84 20 | 81 740 84 22
rejestracja@cmmedicos.pl

Rejestracja stomatologiczna

81 740 84 21 | 508 148 749

Rejestracja rezonans magnetyczny

81 740 84 23, 797 002 484

Jak do nas dojechać

Komunikacją miejską
Przystanek Granitowa
13,19,31,42,57,152,159
PKP
Stacja Lublin Zachodni

Dołącz do nas

© 2021 Centrum Medyczne Medicos S.A.

Komunikaty dla akcjonariuszye-rejestracja